Là dịch vụ chỉ tập trung vào đón khách có nhu cầu đi sân bay và đón khách từ sân bay về nhà,được bao gồm trọn gói giá từ điểm đón đến điểm trả khách và ngược lại.